Driedaagse Bijeenkomst van de Orthodoxe Jeugd in de Benelux, 27-29 October 2017, De Kluis – Leuven

Driedaagse Bijeenkomst van de Orthodoxe Jeugd in de Benelux
“OUR BROTHER IS OUR LIFE” (St Silouan)

ONLINE insription: CLICK HERE


When: from Friday 27th to Sunday 29th October 2017
Where: De Kluis, Sint-Joris Weert (Leuven-Belgium)
Our guest: Hieromonk NICOLAS SAKHAROV from Patriarchal Stavropegic Monastery of St. John the Baptist (Maldon – UK)
“Relationship in orthodox spiritual life according to Saint Siluan”
Participants: Young people from 15 to 30 years old
Inscriptions on-line:
ONLINE insription: CLICK HERE
By mail: youth@orthodoxia.be
For More Informations:
Father Ciprian Popescu 00 32 496 03 29 41
Nicolas Peckstadt 00 32 477 46 79 87
Price: 80€/ person (all-inclusive)
Inscription: the 80 Euros have to be payed until 30/09/2017 on this bank account: Orthodox Youth of Belgium BE59 3631 3925 1826, Communication: Name and Age
Please note that participants must bring: – sleeping bags or bed sheets – bath towels / soap.
Programme
OJB-JOB 2017 Weekend
27-29 OCT 2017,
De Kluis- Leuven (Belgium)
VRIJDAG/VENDREDI/FRIDAY 27 oct 2017
18.00 u. Onthaal van de deelnemers / Accueil des participants / Welcome of the participants
19.00 u. Avondmaal (veggie) / Dîner (Végétarien) / Supper (Vegetarian)
20.00 u. Wandeling / Promenade / Walk
21.00 u. Completen / Complies / Compline
22.00 u. OJB-JOB bonte avond / Soirée musical OJB-JOB / OJB-JOB musical evening
ZATERDAG/SAMEDI/SATURDAY 28 oct 2017
8.15 u. Ontbijt / Petit Déjeuner / Breakfast
9.00 u. Morgengebed / Prière matinale / Morning prayer
9.30 u. Lezing / Conférence/ Lecture & Questions – Réponses / Questions & Answers by Father Nicholas Sacharov: “Relationship in orthodox spiritual life according to Saint Siluan”
(1) (in het Engels / en Anglais)
10.15 u. Pauze / Pause/ Break
Vragenronde / Séance : Questions – Réponses / Questions & Answers
11.30 u. Praktische werkgroepen / Ateliers pratiques / Practical Workshops
12.30 u. Lunch
13.30 u. Wandeling / Promenade / Walk (of / où/or Sport(s))
14.30 u. Lezing / Conférence/ Lecture & Questions – Réponses / Questions & Answers by Father Nicholas Sacharov: “Relationship in orthodox spiritual life according to Saint Siluan”
(2) (in het Engels / en Anglais)
15.15 u. Pauze / Pause / Break
15.45 u. Vragenronde / Questions – Réponses / Questions & Answers
16.30 u. Werkgroepen in verschillende talen / Ateliers en différentes langues / Workshops in different languages (GR, NL, FR, EN)
ZONDAG/DIMANCHE/SUNDAY 29 oct 2017
9.00 u. Metten / Les matines / Matins
10.00 u. Goddelijke Liturgie / La Divine Liturgie / Divine Liturgy
12.00 u. Lunch
13.30 u. Slot / Conclusions

ORTHODOXIE IN BEWEGING – DAG VAN GEBED EN SAMENZIJN VAN JONGEREN EN GEESTELIJKEN

Onder het motto “Orthodoxie in beweging” had op maandag 1 mei 2017, iets buiten Brussel, voor de derde maal de Dag voor de Clerus en Jeugd van het Heilig Aartsbisdom van België plaats.

Op een zeer mooie plek te Kortenberg, in de Vlaamse rand rond Brussel, hadden geestelijken en jongeren de gelegenheid om in een oude, lokale abdij samen te komen en samen te praten rond het thema van de Orthodoxe Traditie.

De dag begon met de Goddelijke Liturgie, gevierd door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg. De Goddelijke Liturgie werd opgeluisterd door de gezangen van twee meertalige koren, die rechts uit jongeren, en links uit geestelijken van het Aartsbisdom bestonden.

De Secretaris van de Commissie Jeugdwerk van het Aartsbisdom van België, v. Ciprian Popescu, sprak de homilie uit, en gaf daarbij een kleine inleiding op het onderwerp van de dag.

Na een koffiepauze, een wandeling door de bosrijke omgeving, en het gezamenlijke middageten, waren er interactieve activiteiten voorzien die de jongeren van de Benelux de kans boden om elkaar beter te leren kennen.

Na de maaltijd splitsten de jongeren zich volgens hun eigen taal op in werkgroepen, waarbij iedereen met enkele geestelijken de betekenis kon bespreken van het thema van de dag – “Orthodoxie in beweging” – voor een jongere van vandaag. Er ontstonden vruchtbare dialogen en interessante visies over de rol die de Orthodoxie vandaag kan spelen, omdat de Orthodoxie geen zinloos idee is, nóg een filosofische stroming, of een statische museumruimte voor het verleden, maar een levende traditie die nog veel te bieden heeft aan de wereld.

De geestelijken van het Aartsbisdom hadden hun eigen werkgroep onder leiding van Metropoliet Athenagoras, waarbij ze verschillende onderwerpen bespraken die de pastorale zorg van de Parochies aanbelangen, maar vooral het belangrijkste onderdeel: het pastoraat van de jonge mensen.

Op het einde werd een algemeen overzicht gegeven van wat er gezegd werd in de werkgroepen, en een algemeen besluit van de dag, waarbij Zijne Eminentie de geestelijken en de jongeren bedankte voor hun reactie op zijn oproep tot de Derde Bijeenkomst, evenals de geestelijken die meewerken in de Commissie Jeugdwerk, voor de uitstekende organisatie van het evenement.

Tot slot spraken de jongeren af voor de volgende jaarlijkse Driedaagse Bijeenkomst die in oktober in de buurt van Gent zal plaatshebben.

Facebook Photo
Facebook Photo
Flickr
Flickr
Google Photo
Google Photo
www.orthodoxia.be
www.orthodoxia.be