“Zondag van de Orthodoxie — Feest van de Orthodoxe Jeugd in België” (maart 2014)

Plechtige viering van de Goddelijke Liturgie voorgegaan door Zijne Eminentie, Metropoliet Athenagoras van België, omringd door de orthodoxe bisschoppen in de Benelux op zondag 9 maart 2014 van 10u tot 12u in het Orthodoxe kathedraal van de “HH. Aartsengelen” in Stalingradlaan 34, 1000 Brussel (bij het Zuidstation).

Sinds 31 jaar komen de orthodoxen in België in gebed samen in de Heilige Aartsengelenkathedraal om de communie te vieren die ons allen verbindt in het mysterie van Christus. Dit jaar wenst Zijne Eminentie Abp. Athenagoras, metropoliet van België, bij die gelegenheid het feest in te stellen van de orthodoxe jongeren in de Benelux als een bevoorrecht ontmoetingsmoment voor orthodoxe jongeren uit verschillende culturen, in gebed en in de liefde in Christus rond de viering van de Goddelijke Liturgie en een broederlijke receptie.

(Evenement en RSVP op Facebook)