“De Vreugde van de Verrijzenis” (mei 2014)

Dit initiatief biedt een eenmalige opportuniteit aan om de jeugd van ons Aartsbisdom te verenigen in gebed alsook in broederlijk delen.

Zijn Eminentie, onze Metropoliet Athénagoras van België zal ons vereren door zijn aanwezigheid en zal de Goddelijke Liturgie voorgaan met en voor de jeugd. Ook gaat hij getuigen als voormalig lid van de Orthodoxe Jeugd in België.

Deze dag van 1 mei 2014 zal ons ook toelaten onze ervaringen en gedachten als priesters van ons Aartsbisdom uit te wisselen over het pastoraal van de Jeugd, met onze Metropoliet Athenagoras.